Affischer för Lovely Days

Flera år av affischer inför varje lov

Lovely Days är Fryshusets lovverksamhet för ungdomar mellan 10-20 år. Jag fick under flera år i rad uppdraget att designa affischerna åt Lovely Days inför varje nytt lov. Designen har varit utefter ansvariges önskemål men med väldigt fria händer.

Under 2014 blev jag dessutom involverad i marknadsföringen inte bara för Lovely days på Fryshuset utan även i Skärholmen.

Min del i arbetet:

  • Layout
  • Bildval och Design
  • Anpassa för tryckeri

Såhär användes affischerna:

Fryshusets hemsida, Lovely Days egna hemsida, Facebook, tidningar och affischering … är några exempel på hur affischerna använts för att marknadsföra verksamheten. Fler bilder på detta finns att visa.


Gillar du det jag gör?